Ziya Bünyadov pr. EUROHOME ticarət mərkəzi.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda daha bir qazanxana təhvil verildi

GÜNƏŞ PANELİNİN QURAŞDIRILMASI

NASOSXANA

KOMBİ SİSTEMİ VƏ DƏNGƏ QABI

AVTOMATİK SUVARMA SİSTEMLƏRİ

QAZANXANA QURAŞDIRILMASI VƏ İŞƏ SALINMASI

“Gassero” firmasına aid divar tipli qazanların kaskad şəkildə quraşdırılması

Su nasoslarının quraşdılması

QAZANXANA MONTAJI

 

Çirkab su nasosu (monoblok)
nasosların işə salınması
Website created by Development.az