Ziya Bünyadov pr. EUROHOME ticarət mərkəzi.

masdaf su nasosları

İNM seriyası

INM SERİYASI

  • Tək pilləli in-line (xətt tipli) nasoslar su şəbəkərində, təzyiq qurğularında, suvarma sistemlərində, su rezervuarlarının doldurulması və boşaldılmasında, istilik və soyutma sistemlərində, sənayedə, hovuzların su dövriyəsində, gəmilərdə şirin və duzlu suların vurlmasında və s. kimi geniş tətbiq sahəsinə məxsusdur. Keyfiyyətli və faydalı iş əmaslı yüksək olan elektrik mühərriklə təchiz edilmişdir, işçi çarx bronz materialdan, gövdə tökmə çuqundur.

  • INM seriyalı nasoslar standart mühərriklər və mexaniki möhürlərlə (salnik) istehsal edilmiş birpilləli, özü-özünə doldurmayan, xətt tipli (in-line) mərkəzdənqaçma nasoslarıdır..

  • Əsas ölçülər və nominal axın sürətləri DIN 24255 və EN 733-də tövsiyə olunan dəyərlərə uyğundur.

  • Flanşlar DIN 2535 standartlarına uyğun olaraq PN 16 təzyiq sinfindədir. Giriş və çıxış flanşları eynidir və eyni oxdadır. Hər iki flanşda təzyiq rozetkaları var.

  • Tək emişli, qapalı tipli çarx öz oxu ətrafında yükləri tarazlayan və dinamik balanslaşdırılmış arxa halqalarla təchiz edilmişdir.

  • Bir adapter və flanşdan istifadə edərək, motor şaftını nasos şaftına daxil etməklə mühərrik nasosla birləşdirilir.

  • Nasos şaftı, çarxı və digər hissələrini sorma və boşaltma borularını və nasosun işçi gövdəsini yerindən tərpətmədən çıxarmaq olar. Beləliklə, quraşdırma və təmir əməliyyatları çox asanlaşır.

Website created by Development.az